ikili tarak swarovski taş kaplama şeffaf tarak 

Lisbon